czwartek, 26 grudnia 2013

SPOTKANIE Z ŁABĘDZIAMI NIEMYMI

Dzisiaj nad Zalewem Zemborzyckim zauważyłem parę łabędzi niemych (Cygnus olor) i młodego, który miał jeszcze szare ubarwienie.
Łabędzie te zamieszkują Wyspy Brytyjskie, centralną i północną Europę,i wyspowo nizinne regiony Azji aż po Chiny. Długość ich ciała wynosi 125-160 cm. Rozpiętość skrzydeł: 200-240 cm.A waga ciała: 6,5-15 kg, ale pewien samiec rekordzista ważył 22,5 kg. Pokarmem łabędzi są w 95% rośliny wodne.

Zdjęcia dorosłego osobnika:


 I kilka zdjęć młodego: